buukkaus

Onnistu buukkauksessa soittojärjestelmällä

Soittojärjestelmiä on erilaisia ja itsessään se ei koskaan tuo automaattisesti asiakkaita. Tärkeää on valita juuri sinun tarpeisiin sopiva soittojärjestelmä.


Soittojärjestelmän avulla onnistut varmasti buukkauksessa ja samalla teet melko vaikeasta työtehtävästä aavistuksen verran sujuvampaa.

Soittojärjestelmiä on erilaisia ja itsessään se ei koskaan tuo automaattisesti asiakkaita. Tärkeää on valita juuri sinun tarpeisiin sopiva ratkaisu ja tunnistaa, ketä järjestelmällä tavoitellaan.

Yleisesti soittojärjestelmistä ja niiden hyödyistä

Soittojärjestelmien perusperiaate on sama kuin kaikissa muissakin järjestelmissä – helpottaa ja tehostaa työntekoa.

Mikä on soittojärjestelmä?

Soittojärjestelmä on puhelinkontaktointia helpottava ja tehostava järjestelmä. Soittojärjestelmä ohjaa myyjää soittamaan oikeille asiakkaille oikea-aikaisesti. Soittojärjestelmällä voidaan soittaa parhaimmillaan noin 2-4 kertaa enemmän puheluita kuin manuaalisella soittamisella. Esimerkkejä soittojärjestelmistä ovat esimerkiksi Luuri.ai, Leaddesk ja Soittolinja.

Mitä eroa soittojärjestelmillä on?

Luuri.ai on yksinkertainen erityisesti B2B-myyjille kehitetty mobiilisovellus, joka tuo soittolistan puhelimeen ja helpottaa puhelinkontaktointia. Luuri.ai huolehtii laadukkaista myyntipuheluista avaamalla aina lisätietoja prospektikohtaisesti B2B-myyjälle. Luuri.ai tuo hyötyä, vaikka buukkipuheluita soitettaisiin vain muutamia päivässä.

Leaddesk ja Soittolinja ovat VOIP-teknologiaa hyödyntäviä soittojärjestelmiä, joita käytetään ison volyymin puhelintyössä, telemarkkinoinnissa ja puhelintutkimuksissa. Tyypillisesti VOIP-teknologian soittojärjestelmillä soitetaan jopa satoja puheluita päivässä. Kattavat tietokoneella toimivat soittojärjestelmät mahdollistavat esimerkiksi automaattisen soittamisen, puheluiden nauhoittamisen ja puheluiden keston mittaamisen tietokoneella tehtynä. Leaddesk tunnetaan erinomaisista puhelinmyyntiä tukevista ominaisuuksista, kuten kuiskausominaisuudesta, jossa voit auttaa myyjää jopa puhelun aikana. Soittolinja taas on laajalti käytetty esimerkiksi puhelintutkimuksissa.

Milloin soittojärjestelmän hankinta kannattaa?

Soittojärjestelmän hankinta kannattaa aina, kun tehdään puhelinkontaktointia. Jos puhelinkontaktointi ja tapaamisten sopiminen ei ole myyjän ainoa työ, apuväline on sitä tärkeämpi. Myyjän työssä tyypillisesti buukkaaminen on vähiten miellyttävä työvaihe, jolloin helpottava työkalu on entistä tärkeämpi. Luuri.ai on kehitetty juuri siitä syystä, että B2B-myynnissä tapaamisten buukkaus jäi tekemättä. Aloittaminen oli vaikeaa, piti miettiä, kenelle soittaisi, kukaan ei vastannut jne… Luuri.ai:n avulla soittolista on aina soittovalmiina mobiilissa, mutta soittamiseen tarvittavat tiedot avautuvat myös automaattisesti myyjälle.

VOIP-teknologialla toimivat soittojärjestelmät tehostavat ja helpottavat samalla tavalla soittotyötä. Niihin voi liittää oman puhelinnumeronsa, jotta vastaanottaja voi soittaa suoraan soittajalle puhelimeen. Ne toimivat kuitenkin pääosin tietokoneella, joten mobiilikäyttö ei ole niiden vahvuus. VOIP-soittojärjestelmä maksaa itsensä usein silloin takaisin, kun puheluita lähtee kymmeniä tai jopa satoja päivässä.

Soittojärjestelmästä on apua myös B2B-myynnissä

Kevyt Luuri.ai:n kaltainen soittosovellus madaltaa merkittävästi B2B-myyjän puhelinkontaktoinnin kynnystä, koska soittolista kulkee aina mukana mobiilissa ja soittotyön saa salaman nopeasti käynnistettyä. Monet kokeneet myyjät kuvaavat buukkaamista siten, että myyjän pitää pyrkiä poistamaan kaikki häiriötekijät itseltään ja keskittyä vain buukkaamiseen. Ihminen etsii alitajuisesti aina jotain mukavampaa tekemistä itselleen. Usein VOIP-teknologialla toimiva soittojärjestelmä koetaan melko raskaaksi B2B-myyjälle.

Jotta sovelluksesta saa kaiken irti, kannattaa miettiä myös, miten se istuu osaksi nykyistä myyntiprosessia. Tässä pohdinnassa auttaa, kun miettii, mitä myyjät käytännössä tekevät operatiivisessa myyntityössä? Missä soittolistat ovat? Mitä prospektille tapahtuu, jos saadaan tapaaminen tai kauppa?

Kenelle soitat soittojärjestelmällä?

Monet tuntevat myynnin kulmakivet: määrä, suunta ja laatu. Soittojärjestelmästä on apua erityisesti määrän hallintaan ja riittävän volyymin saavuttamiseen. Suunta ja laatu jäävät kuitenkin soittojärjestelmien ulkopuolelle. Kysymys onkin, mistä löytää hyvää soitettavaa?

Mistä hankkia soittolistoja?

Soittolistojen rakentamiselle on muutama eri vaihtoehto:

 • Rakenna itse etsimällä potentiaalisia asiakkaita sekä yhteystietoja
  • Googlaa itse ideoita, toimialoja ja päättäjätietoja
 • Osta päättäjälistoja eri toimijoilta. Suosituimmat päättäjälistojen toimittajat ovat Asiakastieto ja Profinder. Asiakastiedon ohjelmisto on Yritysfiltteri PRO.

Perinteisellä googlettamisella pääsee hyvin pitkälle soittolistan rakentamisessa. Vainu ja LinkedIn Sales Navigator ovat hyviä työkaluja tuottamaan ja suodattamaan suomalaisia yrityksiä ja päättäjiä. Näissä isoimpana ongelmana on, että niistä ei löydä kuitenkaan puhelinnumeroita suoraan päättäjille. Soittolistan rakentaminen ja täydellisten yhteystietojen kirjaaminen voi vaikuttaa tuskalliselta myyjän näkökulmasta, mutta toisaalta se maksaa itsensä joka kerta takaisin laadukkaina puheluina ja tehokkaana soittamisena. Itse rakennetuilla soittolistoilla varmistetaan myös, että jokainen yksittäinen liidi on laadukas ja myyjällä on joku syy, miksi se on soittolistalla. Lisää apuja soittolistan rakentamiseen löydät täältä.

Mikäli soittolista taas ostetaan ulkoisesta palvelusta, saadaan määrällisesti paljon soitettavaa. Ulkoisista palveluista hankituissa soittolistoissa on myös melko hyvin puhelinnumerot saatavilla. Täydellisten yhteystietojen etsiminen on usein kaikista tuskallisin työ ”prospektoinnissa”. VOIP-soittojärjestelmissä käytetään lähes aina ulkoista päättäjätietokantaa soittolistojen ostamiseen. Ulkoisissa päättäjätietokannoissa haasteena monesti on myös niiden vertaaminen olemassa oleviin asiakkaisiin. Joskus myyjät päätyvät soittamaan esimerkiksi nykyisille asiakkaille.

Toisena haasteena ulkoisissa päättäjätietokannoissa on suunnan ja laadun määrittäminen soittolistaan. Mitä enemmän suodattimia asettaa soittolistaan, sitä vähemmän on soitettavaa. Toki myös soitettavat yritykset ovat paremmin targetoitu ja puhelut ovat näin laadukkaampia. Valmiilla päättäjätietokannalla varmistetaan äärimmäisen tehokas asiakkaiden kontaktointi ja parhaimmillaan myyjä pystyy käyttämään suuren osan soittoajasta asiakkaiden kanssa varsinaiseen keskusteluun.

Huomioi nämä asiat soittojärjestelmän hankinnassa

 1. Tunnista oma tarpeesi ja soittamisen volyymi
  • Onko soittaminen kokoaikaista?
  • Pitääkö soittamista tehdä myös mobiililla?
 2. Soittolistat
  • Mistä hankit soittolistat? Kerääkö myyjät ne itse vai ostatko ulkopuolelta?
 3. Myyntiprosessi
  • Miten prosessi menee, kun myyjä on soittanut asiakkaalle?
  • Mihin kirjaat muistiinpanot?
  • Miten kuittaat tapaamisen? Kalenterikutsulla?
 4. Soittamisen jälkeen
  • Miten tieto siirtyy eteenpäin myyjälle soittamisen yhteydessä? Kirjataanko tapaamiset ja muistiinpanot CRM:ään?

Kattavan soittojärjestelmien välisen vertailumme vuonna 2023 löydät täältä:
Paras soittojärjestelmä 2023 - vertailu

Soittojärjestelmä auttaa yksittäistä myyjää onnistumaan

Yksittäisen myyjän näkökulmasta soittosovellus voi olla jopa salainen ase, jolla myyjä pääsee tavoitteeseensa pienemmällä vaivalla. Usein buukkaaminen on monelle myyjälle juuri kaikista haastavin osuus myyntiprosessissa. Soittojärjestelmän hyödyntäminen on kuin käyttäisi porakonetta ruuvimeisselin sijasta.

Luuri-mobiilisovellus Medium

Tyypillisesti B2B-myyjä on tottunut käyttämään CRM-järjestelmää koko myynnin prosessissa. CRM-järjestelmä on nimensä mukaisesti asiakkuuksien hallintajärjestelmä, joten ne eivät tue järin hyvin buukkaustyötä. Esimerkiksi Luuri.ai helpottaa myös liidien hallintaa, jolla varmistetaan, että jokainen huippuprospekti tulee hoidettua, eikä mikään liidi jää roikkumaan CRM:n ”syövereihin”. Parhaimmillaan soittojärjestelmä on vielä integroitu CRM:ään jolloin CRM-järjestelmässä on tallessa kaikki tieto myynticaseista, mutta soittosovellus auttaa varsinaisessa buukkaustyössä.

Lisäksi myyjä pääsee seuraamaan omaa kehittymistään paremman analytiikan avulla. Kaikki tapahtumat mitä eri soittojärjestelmien kautta tapahtuu, tallentuvat myyjälle ja halutessa myynnin johdolle tarkastelua varten. Analytiikka mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja kehittymisen.

Hyvä myyntipuhelu on avain onnistumiseen buukkauksessa ja myyntipuhelussa. Lue vinkkejä myyntipuheluun täältä: B2B-buukkauspuhelu - myyntipuhe, jolla onnistut buukkauksessa.

Yhteenveto

Ihmiset, asiakkaat ja myyjät ovat entistä kiireisempiä, joten toimivalla soittojärjestelmällä myyjä varmistaa itselleen tapaamiset kalenteriin helpommin ja pienemmällä työllä. Toimiva sovellus on alleviivaa, miten paljon työ voikaan helpottua digitaalisilla ratkaisuilla!

Mikäli haluat lukea lisää itse soittotyöstä, kannattaa kurkata blogimme: Miten onnistua tapaamisten buukkauksessa?

Similar posts

Tilaa uutiskirjeemme, jotta tiedät mitä myynnissä tapahtuu ja millä erotut muista.

Pysy kärryillä myynnin trendeistä, digitalisaatiosta ja muista työkaluista.

TILAA UUTISKIRJE